Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

Atkritumu šķirošana

Atkritumu šķirošana

Atkritumu šķirošanas laukumi

Maksa par dažādu atkritumu savākšanu vai nodošanu

Namu apsaimniekošana

Ūdensapgāde un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Siltumapgādes saimniecība

Tirgus apsaimniekošana

ATKRITUMI IR JEBKURŠ PRIEKŠMETS VAI VIELA, NO KURAS TĀS ĪPAŠNIEKS ATBRĪVOJAS, IR NOLĒMIS VAI IR SPIESTS ATBRĪVOTIES. IKVIENS NO MUMS IR ATKRITUMU RADĪTĀJS, JO KATRU DIENU KAUT KO PATĒRĒJAM UN KAUT KAS PALIEK PĀRI. ATKRITUMI RADA VIDES PIESĀRŅOJUMU. LAI SAMAZINĀTU VIDES PIESĀRŅOJUMU UN ARĪ TAUPĪTU RESURSUS, SVARĪGI IR SAMAZINĀT ATKRITUMU DAUDZUMU, VEICOT TO ŠĶIROŠANU, TĀDĒJĀDI NO VISIEM ATKRITUMIEM ATŠĶIROJOT TOS, KURUS VAR IZMANTOT OTRREIZĒJAI PĀRSTRĀDEI.

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NOZĪME

• Atkritumu apjomu samazināšana;
• Dabas resursu saglabāšana;
• Atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšana.

Auces novadā ir iespēja šķirot atkritumus, izmantojot dalīto konteineru sistēmu – ir pieejami divu krāsu šķirošanas konteineri un katrs no tiem ir paredzēts noteiktam atkritumu veidam.

DZELTENAIS KONTEINERS – paredzēts papīra un kartona atkritumiem, kā arī plastmasas iepakojuma atkritumiem.

Tajā DRĪKST mest avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona kastes un bukletus, PET pudeles, sadzīves ķīmijas pudeles, saplacinātas dzērienu skārda bundžas.

Tajā NEDRĪKST mest slapju vai netīru kartonu, laminētus papīra izstrādājumus, netīrus plastmasas izstrādājumus, rotaļlietas, eļļas pudeles, saimniecības preces, vienreizlietojamos traukus, sadzīves priekšmetus.

ZAĻAIS KONTEINERS – paredzēts stikla iepakojuma atkritumiem.

Tajā DRĪKST mest tīru stikla iepakojumu – burkas un pudeles.

Tajā NEDRĪKST mest spoguļstiklu, auto stiklu, stikla lauskas, spuldzes.