Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

Atkritumu šķirošanas laukumi

Esošie dalīto atkritumu konteineru punkti Auces novadā

Pilsēta vai pagastsAdrese Stiklam  Plastmasai un kartonam 
AucePie Raiņa ielas 15 - no Pļavas ielas puses, ceļa mālā11
Tehnikas ielā 4 - no Vītiņu 4d garāžu galā, SSA konteineru novietnē11
Vītiņu ielā 19, 19a –māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē11
Skolas ielā 15 -piebraucamā ceļa malā pretī SSA konteineru novietnei11
J.Mātera ielā 13 -Vecās skolas, SSA konteineru novietnē12
Raiņa ielā 33 - mājas iekšpagalmā11
O.Kalpaka ielā 2a – O.Kalpaka 4;6 māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē11
Bēnes ielā 3;3a – māju iekšpagalmā11
Jelgavas ielā 1a – bibliotēkas piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē11
Kalna ielā 12- ceļa mālā11
Bēnes ielā 10 – O.Kalpaka laukumā, ceļa malā11
Tehnikas ielā 15 – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” katlumājas teritorijas žoga
VecauceVecauces centrā 1 – konteineru novietnē22
BēneRūpniecības ielā 7a – piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē33

Krasta ielā 8 - no Ezera ielas puses, ceļa malā

11

Jelgavas ielā 25 – tirgus laukumā

11
Jelgavas ielā 27 – skolas iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē11
Sniķeres ielā 13a – ceļa malā44
Rūpniecības ielā 2j – pie SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” teritorijas žoga11
VecmiķeļiJaunā mājā 1 – pie piebraucamā ceļa11
ĪleCentrs 1 – Īles ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, piebraucamā ceļa malā,

konteineru novietnē

11
Imantās, Ozoliņos – Īles pagasta daudzdzīvokļu māju pagalmā, piebraucamā ceļa malā, SSA konteineru novietnē11
Mūrīšos – Īles pagasta daudzdzīvokļu mājas pagalmā, piebraucamā ceļa malā, konteineru

novietnē

11
LielauceEzerkrastos – Lielauces ciema centrā pie sociālās mājas, konteineru novietnē11
VītiņiCentrā – Vītiņu ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, SSA konteineru novietnē11
Pie bērnudārza – Ķeveles ciema daudzdzīvokļu māju rajonā11
UkriGarāžās 1 – Ukru ciema garāžu un kūts apbūves rajonā, SSA konteineru novietnē11
SniķereSniķere11

2019.gadā plānots uzstādīt dalīto atkritumu konteineru punktus Auces novadā

Pilsēta vai 
pagasts
Adrese Stiklam  Plastmasai un 
kartonam 

Auce

Kapsētas ielā 16 - Kapsētas un J.Mātera ielu krustojumā, ceļa malā

11

Puškina ielā 24 – pie attīrīšanas iekārtām, ceļa mālā

11
Bēnes ielā 39 – Bēnes un Lejas ielu krustojumā, ceļa malā11
BēneCentrālajā laukumā 3 – pie pagasta pārvaldes ēkas, blakus SSA konteineru novietnei22
Ezera ielā 26 – SSA konteineru novietnē11
Tirgus laukumā 5 – Pasta ielas malā11
ĪlePie ūdens atdzelžošanas stacijas žoga11
Mālnieki – pie pagasta pārvaldes ēkas11
LielauceRažotāji – ceļa mālā11
VītiņiPagastmāja – Vītiņu ciemā pie pārvaldes ēkas11
Bungas – Vītiņu pagasta Bungu māju rajonā11
Putras - Vītiņu pagasta Putru māju rajonā11
Galāti - Vītiņu pagasta Galātu māju rajonā11
Kokmuiža - Vītiņu pagasta Kokmuižas māju rajonā11