Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

Maksa par dažādu atkritumu savākšanu vai nodošanu

Lielgabarīta atkritumi

Lielgabarīta atkritumi tiek savākti vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241. Cena par 1m3 sastāda 16.37 EUR

Nešķiroti būvniecības atkritumi

Nešķiroti būvniecības atkritumi tiek savākti pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241. Cena par 1m3 sastāda 28.32 EUR

Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis)

Azbestu saturoši būvmateriāli tiek savākti pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241. Cena par 1m3 sastāda 31.60 EUR

Šķiroti bioloģiski noārdāmi (lapas, zari) atkritumi

Šķiroti bioloģiski noārdāmi atkritumi tiek savākti divas reizes gadā – rudenī un pavasarī pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis: 63745241. Cena par 1m3 sastāda 7.84 EUR

Elektoiekārtas

Bez maksas tiek pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas (pilnā komplektācijā), apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes, baterijas un akumulatori. Nodošanas punkti: Aucē, Tehnikas ielā 15 un Bēnē, Rūpniecības ielā 2J, ceturtdienās no 13:00 līdz 17:00 vai arī piesakot izvešanu pa tālruni: 63745241. Cena par izvešanu 0.85 EUR/km.