Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

Tirgus apsaimniekošana

Tirgus apsaimniekošana

Tirgus saimniecībā ir notikušas lielas pārmaiņas, jo sakarā ar jaunā pilsētas laukuma izveidi tika likvidēts vecais tirgus laukums un tirgus darbībai atvēlēta cita

teritorija. Sabiedrība jaunajā tirgus laukuma teritorijā izveidoja jaunas nojumes un iekārtoja 12 ērtas tirgošanās vietas Auces pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem.

Sabiedrība kontrolē, lai iedzīvotāji, kas vēlas tirgot savā mājsaimniecībā izaudzēto produkciju, būtu saņēmuši nepieciešamo izziņu no pašvaldības par

mājsaimniecībai piederošo zemi. Sabiedrība arī iekasē maksu par tirgus teritorijas izmantošanu, tādējādi atgūstot līdzekļus, kas tika ieguldīti jaunā tirgu laukuma

izveidē, kā arī lai varētu tirgus laukumu uzturēt.