top of page
Untitled-12345_105.jpg

Individuāli pakalpojumi
 

Individuāli pakalpojumi

Sabiedrība, savu iespēju robežās, sniedz dažādu veidu pakalpojumus, kas saistīti ar Sabiedrības specifiku, gan iedzīvotājiem, gan arī juridiskām personām. Šie pakalpojumi tiek saskaņoti individuāli, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un prasības, kā arī uzņēmuma iespējas. 

 

Pēdējos gados Sabiedrība iesaistījusies lielāka apjoma dažādu pakalpojumu sniegšanā, kā, piemēram, telpu remontdarbi, bruģēšanas darbi, siltumtrašu izbūve, dažādi darbi, kas saistīti ar ūdens un kanalizācijas sistēmu pārbūvi un labošanu u.c. 

 

Lai varētu pilnvērtīgi piedalīties cenu aptaujās un konkursos uz šāda veida darbiem, Sabiedrība ir piesaistījusi papildus tehniskos darbiniekus un remontstrādniekus, kā arī reģistrējusies Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas Nr. 5491-R.

 

bottom of page