Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

"Auces komunālie pakalpojumi"

Iepirkumi

CENU APTAUJA

Interesējamies par izmaksām būvuzraugam renovācijas projektam Bēnē, T. Celma ielā 14.

Lejupielādēt cenu aptaujas anketu

Eiropas fondu līdzfinansētie projektu iepirkumi

Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts

23.05.2019.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2019/210.06.2019 līdz plkst. 14.00

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Pirmā stāva plāns

Vispārīgie rādītāji

Fasāde asīs 1-9

Fasāde asīs A-H

Logu un durvju ailu ekspluatācija
5.04.2019.“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros”Auce 2019/KF-BU/425.04.2019. plkst.10.00Pagarināts līdz 03.05.2019. plkst.: 10.00

Būvuzraudzības nolikuma grozījumi Nr.1 (18.04.2019.)


Būvuzraudzības nolikums

Būvprojekta 1.dala un 2.daļa


Aktualizēto būvdarbu apjomu 1. kārtas tāmes


Aktualizēto būvdarbu apjomu 2. kārtas tāmes

Lēmums 09.05.2009.

Iepirkuma procedūras ziņojums

13.03.2019.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP

2019/1

03.04.2019 līdz plkst. 14.00

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Pirmā stāva plāns

Vispārīgie rādītāji

Fasāde asīs 1-9

Fasāde asīs A-H

Logu un durvju ailu ekspluatācija

Iepirkuma rezultāts

16.04.2019.


14.01.2019.Projekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežāsAuce2018/KF-BD/314.02.2019. līdz plkst. 14.00

Nolikums

Tāme 1
Tāme 2
Tāme 3
Tehniskā specifikācija

Auce 1 kārta DWG
Auce 1 kārta PDF
Auce 2 kārta DWG
Auce 2 kārta PDF
Auce 3 kārta DWG
Auce 3 kārta PDF


Pretendenta jautājumi

Skaidrojumi uz Pretendenta jautājumiem

Lēmums 12.03.2019.


Iepirkuma procedūras ziņojums

23.11.2018.
Iepirkuma nosaukums: Projekts "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās"

Auce2018/KF-BD/2

27.12.2018.

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 7.01.2019.
Grozījumi Nr. 1
Grozījumi Nr. 2

Grozījumi Nr. 3

Nolikums
Tāme 1
Tāme 2
Tāme 3
Tehniskā specifikācija

Auces TP
Auce 2 kārta DWG
Auce 2 kārta PDF
Auce 3 kārta DWG
Auce 3 kārta PDF

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo nepieciešams veikt precizējumus iepirkuma nolikumā

06.08.2018.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2018/321.08.2018.,
plkst. 10:00
 • IEPIRKUMA NOLIKUMS
 • Tehniskās specifikācijas veidneT.Celma (projekta 1.dala)
T.Celma (projekta 2.dala)
T.Celma (projekta 3.dala)
T.Celma (projekta 4.dala)

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta.28.08.2018.

PROTOKOLS

04.07.2018.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2018/219.07.2018.,
plkst.10:00
 • IEPIRKUMA NOLIKUMS
 • Tehniskās specifikācijas veidne

T.Celma (projekta 1.dala)

T.Celma (projekta 2.dala)

T.Celma (projekta 3.dala)

T.Celma (projekta 4.dala)

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta

25.07.2018.

PROTOKOLS

28.06.2017.

Būvprojekta “Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijā” izstrāde un autoruzraudzības
pakalpojumi

Auce2017/KF-BPAU/1

20.07.2017.,

 plkst.11:00

 • Iepirkuma procedūra


 • Projektēšanas uzdevums
Iepirkuma rezultāts
27.07.2017.


SIA "Auces komunālie pakalpojumi" iepirkumi

Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts

12.09.2019.„Šķeldas piegāde “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”AKP 2019/303.10.2019. plkst. 10:00NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

17.05.2018.

„Škeldas piegāde “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2018/1

31.05.2018.,

plkst. 10:00


 • Iepirkuma dokuments
Lēmums
04.06.2018.

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/1

24.08.2017.,

plkst. 14:00

 • Iepirkuma dokuments

APTURĒTS

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/2

24.08.2017.,

plkst. 14:00

 • Iepirkuma dokuments


 • Grozījumi
Lēmums par līguma slēgšanu
28.08.2017
07.09.2017."Šķeldas piegāde SIA "Auces komunālie pakalpojumi" vajadzībām"

AKP2017/3

27.09.2017.,

plkst. 10:00

 • Iepirkuma dokuments
Iepirkums noslēdzies bez rezultāta