Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

"Auces komunālie pakalpojumi"

Iepirkumi

SIA "Auces komunālie pakalpojumi"  2021. gada iepirkumi


IzsludinātsIepirkuma nosaukumsIepirkuma identifikācijas Nr.Piedāvājumu iesniegšanas termiņšIepirkuma dokumenti  Iepirkuma rezultāts


02.09.2021.“Elektroenerģijas iegāde SIA “Auceskomunālie pakalpojumi” darbību nodrošināšanai”ID-AKP2021/3/ELIesniegšanas termiņš - 28.09.2021. līdz plkst 11:00Nolikums elektroenerģija 2021

Iepirkums beidzies bez rezultāta

24.08.2021.Kurināmā šķeldas piegāde SIA“Auces komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai”AKP2021/2/SK

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš : 15.09.2021. līdz plkst. 11:00

Nolikums izsludināšanaiIepirkumu rezultāts
24.03.2021.PIEGĀDĀTĀJU ATLASES IEPIRKUMA PROCEDŪRA
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana” 
BŪVDARBI 
AKP/2021/1/BD16.04.2021.līdz plkst.12.00


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 19.04.2021. plkst 12.00


Nolikuma pielikums Nr.3 Darbu apjomi

Nolikums izsludināšanai


Skatīt zemāk visu dokumentāciju 

Iepirkuma rezultātsIzsludinātsIepirkuma nosaukumsIepirkuma identifikācijas Nr.Piedāvājumu iesniegšanas termiņšIepirkuma dokumenti  Iepirkuma rezultāts


24.03.2021.CENU APTAUJA BŪVUZRAUGA PIENĀKUMU VEIKŠANAI
projektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”

12.04.2021. līdz plkst. 12:00

Līguma projekts būvuzraudzība 2021


Cenu aptaujas pielikumi būvuzraudzība 2021


Cenu aptauja būvuzraudzība 2021


Iepirkuma rezultāts