top of page

Namu apsaimniekošana

Ūdensapgāde un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana

Siltumapgādes saimniecība

Tirgus apsaimniekošana

Untitled-12345_105.jpg

Komunālie pakalpojumi Auces novadā

Komunālie Pakalpojumi – namu apsaimniekošana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana, siltumapgāde, tirgus apsaimniekošana, labiekārtošanas darbi, ceļu un ielu ikdienas uzturēšana, dažādi individuāli pakalpojumi: asenizācijas, santehniķu, skursteņslauķa, frontālais iekrāvēja, autopacēlāja u.c. ar uzņēmuma nozarēm saistīti pakalpojumi

Labiekārtošana

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

Kapu apsaimniekošana

Individuāli pakalpojumi

Uzņēmums dibināts 1992. gadā uz bijušā Komunālo uzņēmumu kombināta (KUK) bāzes. Uzņēmums dibināts ar mērķi nodrošināt visus komunālos pakalpojumus sākotnēji Auces pilsētā, bet nu jau visā Auces novadā.

Uzņēmuma galvenie darbības veidi: 

1. Auces novada pašvaldības pārvaldījumā un īpašumā esošo namu, kā arī privatizēto daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana Auces pilsētā, Bēnes un Lielauces

pagastā;

2. Auces novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana;

3. Auces pilsētas, Bēnes un Lielauces pagastu siltumapgāde;

4. Auces pilsētas tirgus apsaimniekošana;

5. Dažādi ar labiekārtošanu saistīti darbi Auces novadā;

6. Auces novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana;

7. Dažādi individuāli pakalpojumi ar sabiedrības specifiku saistītās nozarēs.

bottom of page