Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

Par mums

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Informācija tiek papildināta...

 Nr.p.k.  

Publiskojamā informācija


Publicētā informācija


1.

Kapitālsabiedrības darbības veids

Apskatīt

2.

Vispārējie stratēģiskie mērķi

Apskatīt

3.

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Apskatīt

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

6.

Auditētie gada pārskati

Gada pārskats _ 2020

Gada pārskats _ 2019

Gada pārskats _ 2018

Gada pārskats _ 2017

7.

Neauditēties starpperiodu finanšu pārskati

Struktūra
8.

Informācija par īpašuma struktūru(tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Kapitālsabiedrības 100% īpašnieks ir Dobeles
novada pašvaldība, kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās sabiedrībās.

9.

Informācija par organozatorisko struktūru

10.

Informācija par iepirkumiem

IEPIRKUMI

11.

Statūti

12.

Informācija par valdes priekšsēdētāja profesionālo pieredzi, izglītību,
amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem

13.

Dalībnieku sapulces

14.

Atalgojuma politikas principi

15.

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšnas) kārtība

Kapitālsabiedrība nav saņēmusi vai veikusi ziedojumus (dāvinājumus)