top of page

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”

14/11/2023
NAMU PĀRZINIS

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” piedāvā darbu namu pārzinim uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātam:

 • Pirmā līmeņa augstākā, vēlama otrā līmeņa augstākā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldībā, inženierzinātnēs vai būvniecībā;

 • Vēlama pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā;

 • Nepieciešams pārzināt ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus;

 • Prasme plānot un organizēt savu darbu, prasme izmantot teorētiskās zināšanas praksē;

 • Labas latviešu valodas zināšanas ( C līmeņa 1. pakāpe ) , labas datora lietošanas prasmes (MS Office );

 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata pamatpienākumi:

 • Plānot un vadīt nekustamo īpašumu pārvaldīšanu , kā arī nodrošināt regulāru nekustamo īpašumu vizuālo pārbaužu veikšanu, sastādīt vizuālās pārbaudes aktus, sagatavot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plānus;

 • Nodrošināt ēku, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem;

 • Organizēt ēku , būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu apsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu. Pārzināt namu ekspluatācijā pielietotās inženiertehniskās komunikācijas;

 • Sastādīt finanšu un juridiska rakstura dokumentus, kas saistīti ar namu pārvaldnieka darbību;

 • Pārzināt un sniegt priekšlikumus par līgumu un noslēgšanu, kontrolēt saimniecisko līgumu izpildi, veikt izpildīto darbu kontroli;

 • Nodrošināt nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un uzturēšanas saimniecisko darbību. Plānot un kontrolēt materiālu, iekārtu un inventāru iegādi, organizēt to tehnisko apkopi un remontu, veikt materiālo vērtību pieņemšanu, glabāšanu , uzskaiti un norakstīšanu.


Piedāvājam:

 • Mēnešalga pārbaudes laikā 1200 EURO, pēc pārbaudes laika līdz 1400 EURO;

 • Sociālās garantijas;

 • Veselības apdrošināšanu;

 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.


Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošus dokumentu kopijas sūtīt ar norādi uz vakanto amatu solvita.vilcinska@aucesnami.lv

Untitled-12345_105.jpg

"Auces komunālie pakalpojumi"
Aktuālās vakances

bottom of page