top of page
Untitled-12345_105.jpg

Labiekārtošana
 

Labiekārtošana Aucē

Sabiedrība nodrošina Auces novada pašvaldības pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanas jomā tādā apmērā, kā to paredz pašvaldības attīstības plāns, ikgadējie pasākumi un finansējuma apjoms. Sabiedrības tehniskā bāze ir pietiekama, lai sniegtu kvalitatīvu pasūtījuma izpildi.

 

Sabiedrība nodrošina kompleksu vis sezonas teritoriju apsaimniekošanu, tostarp sētnieku pakalpojumus un teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, kas ietver šādus veicamos darbus: 

Vasaras sezonā: 

  • ​Zāles pļaušanu;

  • ​Ietvju, laukumu slaucīšanu un atkritumu savākšanu;

  • ​Zaļo zonu uzturēšanu (zāles, lapu grābšana u.c. darbi);

  • ​Apzaļumošanu (koku, krūmu stādīšana, zāles sēšana u.c. darbi);

  • ​Puķu dobju uzturēšanu (ierīkošana, ravēšana, laistīšana u.c. darbi);

  • ​Koku, koku zaru, krūmu zāģēšana;

  • ​Labiekārtošanu (taciņu izveide,soliņu uzstādīšana, atjaunošana, svētku  dekoru sagatavošana, uzstādīšana).

 

Ziemas sezonā: 

  • ​Sniga tīrīšanu;

  • ​Pretslīdes maisījuma kaisīšanu;

  • ​Labiekārtošanu (svētku dekoru sagatavošana, uzstādīšana).

Tāpat labiekārtošanas saimniecībā ietilpst kapu apsaimniekošana Auces pilsētā (Sniķerkalna, Jaunie un Vecie Lāčkalna, Albrekšu un Brāļu kapi, kā arī kapliča) un Bēnes pagastā (Gailīšu, Krūškalnes, Ciroles un Brāļu kapi), kurā tiek nodarbināti vairāki kapu strādnieki. Viņu pienākumos ietilpst regulāra kapu uzraudzība un apkopšana, kā arī kapu vietu ierādīšana un kapu plāna veidošana.

bottom of page