top of page

The Full Story

Untitled-12345_105.jpg

"Auces komunālie pakalpojumi"
Tarifi

!!! Informējam, ka siltumenerģijas tarifa aprēķinā ir konstatēta kļūda, tādēļ šobrīd, līdz SPRK pagaidu siltumenerģijas tarifa apstiprinājumam, maksa par siltumenerģiju paliek nemainīga 44,73 EUR/MWh (bez PVN).

Papildus informējam, ka SIA ,,AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, saskaņā ar saņemto SPRK lēmumu, kas piešķir atļauju pašai saskaņā ar metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ir veikuši izmaiņas 2019.gada apstiprinātā siltumenerģijas tarifa kurināmā (šķeldas) un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu izmaksu posteņos.

Noteiktā siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums: 16.12.2022.

APSTIPRINĀTIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFI STĀJUŠIES SPĒKĀ AR  1.09.2022.

Ūdensaimniecības apkalpes vietās:

Aucē, Vecaucē, Vītiņos, Ķevelē, Lielaucē, Ražotājos, Bēnē, Vecmiķeļos, Īlē, Mūrīšos, Sniķerē un Ukros.

ZĀLES PĻAUŠANAS IZCENOJUMI 
Spēkā no 01.01.2019.

sludinjumstrimmerim.jpg
bottom of page