Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

"Auces komunālie pakalpojumi"

projekti

10/08/2020

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

10.08.2020


AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

1. KĀRTAS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ- 

2020. GADA 15. SEPTEMBRIS.

Atbilstoši Auces novada domes 2020. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Auces novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” Auces pilsētas iedzīvotājiem, līdz kuru nekustamajiem īpašumiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros ir vai tiek izbūvēti centralizētie kanalizācijas pieslēgumi, tiek aicināti interesēties uzņēmumā SIA ”Auces komunālie pakalpojumi “ par nepieciešamo dokumentācijas sagatavošanu nekustamā īpašuma kanalizācijas pieslēguma izbūvei un pieslēgumam, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Plašāka informācija pieejama šeit > 

"Auces komunālie pakalpojumi" projekti

28/01/2020

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

"Auces komunālie pakalpojumi" projekti

04/11/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns Auces komunālie pakalpojumi

30/09/2019

Par ūdenssaimniecības projekta realizācijas norisēm

"Auces komunālie pakalpojumi" projekti

18/04/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns 2020 Paziņojums par iepirkuma procedūras nolikuma grozījumiem nr.1

05/04/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns 2020 Paziņojums par iepirkuma procedūru

20/03/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns 2020 Projekts "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces algomerācijas robežās"

14/03/2019

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

14/01/2019

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

23/11/2018

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

25/03/2018

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

19/06/2018

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Plānotā būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijā" shēma.

25/03/2018

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM