Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

"Auces komunālie pakalpojumi"

projekti

15/09/2020

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

15.09.2020.


Informējam par būvdarbu norisi ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros

Informējam par būvdarbu norisi ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros


Būvuzņēmējs Personu apvienība “Igate un Vītols” 2019.gada jūnijā uzsāka būvdarbus. 

Būvdarbu periodā līdz 2020.gada augusta beigām paveiktie darbi:


1. Izbūvēti ūdensvada tīkli -5039 metri kopgarumā, kas ir (98%) no kopējā paredzētā ūdensvadu tīklu apjoma – 5141 metri. 

2. Kopumā izbūvētas pieslēguma vietas - 121 vietas no plānotajām 122 vietām. 

3. Izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli – 7658 metri kopgarumā, kas ir (97%) no kopējā paredzētā pašteces kanalizācijas tīklu apjoma izbūves – 7865 metri.

4. Kopumā izbūvētas kanalizācijas pieslēguma vietas - 266 vietas no plānotajām 268 vietām.

5. Izbūvēts kanalizācijas spiedvada tīkls - 2027 metru kopgarumā, kas ir (99%) no kopējā paredzētā kanalizācijas spiedvada tīklu apjoma izbūves garuma – 2036 metru.

6. Iebūvētas Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) - 3gab. –Kapsētas un Varoņu ielas krustojumā, Vītiņu un Vecauces ciemos no 4 gab. Pēc tīklu izbūves tiks veikti seguma atjaunošanas darbi.


Iedzīvotāji nepieciešamo informāciju par būvdarbiem, pieslēgumu iespējām var iegūt rakstot uz e-pastu: aucesprojekti@inbox.lv vai zvanot projektu vadītājai Aiga Kalniņai (mobilais tālrunis: +371 22825277).

Atgādinām, ka Auces novada pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izbūves līdzfinansējuma saņemšanai.

Visus privātīpašniekus, kuru privātīpašumi atrodas ielās, kurās iepriekšējos periodos ir notikuši vai šobrīd notiek būvdarbi, aicinām laicīgi vērsties SIA “Auces komunālie pakalpojumi” un rakstiski pieprasīt tehniskos noteikumus. Atgādinām, ka pieslēgumu izbūve jāveic tikai saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Pēc pieslēguma izbūves obligāti ir jāslēdz līgums ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” par centralizētās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. Patvaļīga pieslēgšanās ūdenssaimniecības centarlizētajām sistēmām ir stingri aizliegta. 

Aicinām iedzīvotājus izvērtēt un izmantot pieslēguma iespējas pieslēdzoties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (saņemot finansiālu atbalstu no Auces novada pašvaldības).

Plašāka informācija pieejama šeit


10/08/2020

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

10.08.2020


AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

1. KĀRTAS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ- 

2020. GADA 15. SEPTEMBRIS.

Atbilstoši Auces novada domes 2020. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Auces novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” Auces pilsētas iedzīvotājiem, līdz kuru nekustamajiem īpašumiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros ir vai tiek izbūvēti centralizētie kanalizācijas pieslēgumi, tiek aicināti interesēties uzņēmumā SIA ”Auces komunālie pakalpojumi “ par nepieciešamo dokumentācijas sagatavošanu nekustamā īpašuma kanalizācijas pieslēguma izbūvei un pieslēgumam, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Plašāka informācija pieejama šeit > 

"Auces komunālie pakalpojumi" projekti

28/01/2020

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

"Auces komunālie pakalpojumi" projekti

04/11/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns Auces komunālie pakalpojumi

30/09/2019

Par ūdenssaimniecības projekta realizācijas norisēm

"Auces komunālie pakalpojumi" projekti

18/04/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns 2020 Paziņojums par iepirkuma procedūras nolikuma grozījumiem nr.1

05/04/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns 2020 Paziņojums par iepirkuma procedūru

20/03/2019

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Nacionālais atbilstības plāns 2020 Projekts "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces algomerācijas robežās"

14/03/2019

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

14/01/2019

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

23/11/2018

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

25/03/2018

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

19/06/2018

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Plānotā būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijā" shēma.

25/03/2018

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM