Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

"Auces komunālie pakalpojumi"

Iepriekšējo gadu iepirkumi

SIA "Auces komunālie pakalpojumi" iepirkumi

Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts03.09.2020


''Šķeldas piegāde SIA ''Auces komunālie pakalpojumi'' vajadzībām.''AKP 2020/205.10.2020 līdz plkst. 10:00.Iepirkuma dokumentācija
11.05.2020„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2020/129.05.2020 līdz plkst. 11:00Iepirkuma dokumentācija

Lēmums

17.08.2020.


Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta

23.05.2019.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2019/210.06.2019 līdz plkst. 14.00Iepirkuma dokumentācija
Lēmums

02.09.2019.


Sēdes protokols

02.09.2019.


Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta

5.04.2019.“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros”Auce 2019/KF-BU/425.04.2019. plkst.10.00Pagarināts līdz 03.05.2019. plkst.: 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Lēmums 

09.05.2009.

Iepirkuma procedūras ziņojums

13.03.2019.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP

2019/1

03.04.2019 līdz plkst. 14.00

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma rezultāts

16.04.2019.


14.01.2019.Projekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežāsAuce2018/KF-BD/314.02.2019. līdz plkst. 14.00Iepirkuma dokumentācija

Lēmums 

12.03.2019.


Iepirkuma procedūras ziņojums

23.11.2018.
Iepirkuma nosaukums: Projekts "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās"

Auce2018/KF-BD/2

27.12.2018.

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 7.01.2019.
Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo nepieciešams veikt precizējumus iepirkuma nolikumā

06.08.2018.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2018/321.08.2018.,
plkst. 10:00
Iepirkuma dokumentācija

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta.28.08.2018.

PROTOKOLS

04.07.2018.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2018/219.07.2018.,
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta

25.07.2018.

PROTOKOLS

28.06.2017.

Būvprojekta “Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijā” izstrāde un autoruzraudzības
pakalpojumi

Auce2017/KF-BPAU/1

20.07.2017.,

 plkst.11:00

Iepirkuma dokumentācijaIepirkuma rezultāts
27.07.2017.Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts

19.09.2019.„Elektroenerģijas iegāde Sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību „ Auces komunālie pakalpojumi” vajadzībām”

AKP 2019/410.10.2019.


plkst. 10:00

  • Iepirkuma dokumentācija

Lēmums 14.10.2019.

12.09.2019.„Šķeldas piegāde “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”AKP 2019/303.10.2019. plkst. 10:00
  • Iepirkuma dokumentācija

Lēmums 
07.10.2019.

17.05.2018.

„Škeldas piegāde “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2018/1

31.05.2018.,

plkst. 10:00


  • Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
04.06.2018.

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/1

24.08.2017.,

plkst. 14:00

  • Iepirkuma dokumentācija

APTURĒTS

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/2

24.08.2017.,

plkst. 14:00

  • Iepirkuma dokumentācija


Lēmums par līguma slēgšanu
28.08.2017
07.09.2017."Šķeldas piegāde SIA "Auces komunālie pakalpojumi" vajadzībām"

AKP2017/3

27.09.2017.,

plkst. 10:00

  • Iepirkuma dokumentācija
Iepirkums noslēdzies bez rezultāta