top of page
Untitled-12345_105.jpg

Namu apsaimniekošana
 

Namu apsaimniekošana

Auces novada pašvaldības pārvaldījumā un īpašumā esošo namu, kā arī privatizēto daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana ir viens no sabiedrības pamatdarbības veidiem. 

Sabiedrības apsaimniekošanā ir 61 daudzdzīvokļu nams Auces pilsētā, 42 Bēnes pagastā un 3 Lielauces pagastā, no kuriem 30 ir labiekārtoti, tas nozīmē, namos ir centralizētā siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācijas ūdeņu savākšana, 42 daļēji labiekārtoti – namos ir centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas ūdeņu savākšana, savukārt pārējie 34 ir nelabiekārtoti – namos nav ne centralizētās siltumapgādes, ne ūdensapgādes, ne arī kanalizācijas ūdeņu savākšanas.

 

Sabiedrība kopumā apsaimnieko 57176,10 m2 lielu dzīvojamo fondu. Lielākā daļa no dzīvojamā fonda ir celta pēckara periodā, tas nozīmē, ka ēkas ir ļoti novecojušas un tām ir nepieciešami lieli ieguldījumi, lai tās kalpotu par dzīvojamo platību. Lielākā problēma ir iedzīvotāju attieksme pret savu privatizēto īpašumu, jo viņu skatījumā tas beidzas līdz ar viņa dzīvokļa ārdurvīm, tādēļ Sabiedrība iegulda lielu darbu, lai izglītotu iedzīvotājus un mudinātu tos vairāk iesaistīties savas mājas veiksmīgā pārvaldīšanā.

Darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, veic Sabiedrība, izmantojot tai pieejamos cilvēkresursus, naudas resursus un tehnisko bāzi. Dažos gadījumos, lai veiktu specifiska rakstura remontdarbus vai pakalpojumus, Sabiedrība piesaista darbuzņēmējus – speciālistus, kuri tiek izvēlēti cenu aptaujas vai konkursa kārtībā.

Sabiedrība ir iesaistījusies daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, un pašlaik ir pabeigti 3 daudzdzīvokļu ēku vienkāršotās renovācijas pasākumi. Lai šo projektu realizētu, tika piesaistīts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzfinansējums. Visa projekta realizācijas pasākumus veica Sabiedrība. Arī šobrīd notiek dokumentu gatavošana vēl vienam projektam. Šis ir viens no veidiem, kā palielināt dzīvojamā fonda kalpošanas ilgumu, kā arī ekonomēt siltumenerģijas patēriņu, tādēļ Sabiedrība arī turpmāk centīsies iesaistīt dzīvojamo māju kopīpašniekus māju renovācijas veikšanas pasākumos.

Namu apsaimniekošana - Auces komunālie pakalpojumi
Auces komunālie pakalpojumi
bottom of page