Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī: +371 27234105 | Bēne : +371 20144228

"Auces komunālie pakalpojumi"

Iepirkumi

Eiropas fondu līdzfinansētie projektu iepirkumi

Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts

06.08.2018.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2018/321.08.2018.,
plkst. 10:00
 • IEPIRKUMA NOLIKUMS
 • Tehniskās specifikācijas veidneT.Celma (projekta 1.dala)
T.Celma (projekta 2.dala)
T.Celma (projekta 3.dala)
T.Celma (projekta 4.dala)

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta.28.08.2018.

PROTOKOLS

04.07.2018.„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana”AKP 2018/219.07.2018.,
plkst.10:00
 • IEPIRKUMA NOLIKUMS
 • Tehniskās specifikācijas veidne

T.Celma (projekta 1.dala)

T.Celma (projekta 2.dala)

T.Celma (projekta 3.dala)

T.Celma (projekta 4.dala)

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta

25.07.2018.

PROTOKOLS

28.06.2017.

Būvprojekta “Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijā” izstrāde un autoruzraudzības
pakalpojumi

Auce2017/KF-BPAU/1

20.07.2017.,

 plkst.11:00

 • Iepirkuma procedūra


 • Projektēšanas uzdevums
Iepirkuma rezultāts
27.07.2017.


SIA "Auces komunālie pakalpojumi" iepirkumi

Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts

17.05.2018.

„Škeldas piegāde “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2018/1

31.05.2018.,

plkst. 10:00


 • Iepirkuma dokuments
Lēmums
04.06.2018.

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/1

24.08.2017.,

plkst. 14:00

 • Iepirkuma dokuments

APTURĒTS

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/2

24.08.2017.,

plkst. 14:00

 • Iepirkuma dokuments


 • Grozījumi
Lēmums par līguma slēgšanu
28.08.2017
07.09.2017."Šķeldas piegāde SIA "Auces komunālie pakalpojumi" vajadzībām"

AKP2017/3

27.09.2017.,

plkst. 10:00

 • Iepirkuma dokuments
Iepirkums noslēdzies bez rezultāta