Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī: +371 27234105 | Bēne : +371 20144228

"Auces komunālie pakalpojumi"

Iepirkumi

SIA "Auces komunālie pakalpojumi" iepirkumi

Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts

17.05.2018.

„Škeldas piegāde “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2018/1

31.05.2018 plkst. 10:00

1. Lejupielādēt -
Iepirkuma dokuments

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/1

24.08.2017 plkst. 14.00

1. Lejupielādēt - Iepirkuma dokuments

APTURĒTS

04.08.2017.

„Elektroenerģijas iegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”

AKP 2017/2

24.08.2017 plkst. 14.00

1. Lejupielādēt - Iepirkuma dokuments

Grozījumi

Lēmums par līguma slēgšanu
28.08.2017
07.09.2017."Šķeldas piegāde SIA "Auces komunālie pakalpojumi" vajadzībām"

AKP2017/3

27.09.2017 plkst. 10.00

1. Lejupielādēt - Iepirkuma dokumentsIepirkums noslēdzies bez rezultāta


Eiropas fondu līdzfinansētie projektu iepirkumi

Izsludināts

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma rezultāts

28.06.2017.

Būvprojekta “Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijā” izstrāde un autoruzraudzības
pakalpojumi

Auce2017/KF-BPAU/1

20.07.2017 plkst.11.00

1. Lejupielādēt - Iepirkuma procedūra

2. Lejupielādēt - Projektēšanas uzdevums
Iepirkuma rezultāts
27.07.2017.