Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

"Auces komunālie pakalpojumi"

Aktuālie jaunumi

09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Bēnē otrdien, 10.05.2022. no aptuveni plkst. 10.00 ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. 

Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi ( peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. 

Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Lielaucē otrdien , 10.05.2022. no aptuveni plkst. 13.00 līdz aptuveni plkst. 18.00 līdz iespējams dzeramā ūdens pārtraukums. 

Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Lielaucē otrdien , 10.05.2022. no aptuveni plkst. 13.00 līdz aptuveni plkst. 18.00 līdz iespējams dzeramā ūdens pārtraukums. 

Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Ukros otrdien , 10.05.2022. no aptuveni plkst. 10.00 līdz aptuveni plkst. 11.00 līdz iespējams dzeramā ūdens pārtraukums.

Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Sniķerē otrdien , 10.05.2022. no aptuveni plkst. 12.30 līdz aptuveni plkst. 13.30 līdz iespējams dzeramā ūdens pārtraukums.

Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Īlē otrdien , 10.05.2022. no aptuveni plkst. 15.00 līdz aptuveni plkst. 16.00 līdz iespējams dzeramā ūdens pārtraukums.

Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Aucē no otrdienas , 10.05.2022. līdz ceturtdienai 12.05.2022. iespējama dzeramā ūdens padeve ar nelieliem pārtraukumiem.

Sagatavojiet ūdens rezerves. Dezinfekcijai tiek izmantots nātrija hipohlorīds, kas ūdenim var radīt nepatīkamu piegaršu, bet nav kaitīgs veselībai, tomēr uzturā ūdeni ieteicams lietot novārītu.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Ķevelē no otrdienas , 10.05.2022. līdz ceturtdienai 12.05.2022. iespējama dzeramā ūdens padeve ar nelieliem pārtraukumiem. 

Sagatavojiet ūdens rezerves. Dezinfekcijai tiek izmantots nātrija hipohlorīds, kas ūdenim var radīt nepatīkamu piegaršu, bet nav kaitīgs veselībai, tomēr uzturā ūdeni ieteicams lietot novārītu.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


09/05/2022
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Vītiņos no otrdienas , 10.05.2022. līdz ceturtdienai 12.05.2022. iespējama dzeramā ūdens padeve ar nelieliem pārtraukumiem. 

Sagatavojiet ūdens rezerves. Dezinfekcijai tiek izmantots nātrija hipohlorīds, kas ūdenim var radīt nepatīkamu piegaršu, bet nav kaitīgs veselībai, tomēr uzturā ūdeni ieteicams lietot novārītu.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


03/02/2022
UZMANĪBU!!!

Šodien, 3.02.2022. no 9.00 līdz 16.00 Kaļķu ielā notiks ūdens vada remontdarbi, tādēļ, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Vītiņu ielas rajonā: Vītiņu ielā 1, Vītiņu ielā 2, Vītiņu 4 a,b, c.

Lūdzam uzkrāt ūdens rezerves.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


16/11/2021
UZMANĪBU!!!

Tehnisku iemeslu dēļ šodien būs pārtraukta siltuma apgāde visā Auces teritorijā līdz 17:00. 


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


15/11/2021
UZMANĪBU!!!

Bēnes pagastā Sniķeres ielas posmā un Bēnes centra posmā 1,5 -2 stundas nebūs ūdens padeve, sakarā ar ūdens avāriju! 


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


12/11/2021
UZMANĪBU!!!

Tehnisku iemeslu dēļ šodien būs pārtraukta siltuma apgāde visā Auces teritorijā līdz plkst. 21:00. 


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


11/10/2021

rudens lapu savākšana - auceskp.lv

Lai atbalstītu un mudinātu iedzīvotājus īpašumu sakopšanā, Auces administrācija nodrošina iespēju bez maksas nodot savāktās, nobirušās lapas.


Auces administrācija informē, ka līdz šā gada 15. novembrim iedzīvotāji sagrābto lapu izvešanu Auces administratīvajā teritorijā bez maksas var pieteikt SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, zvanot pa tālruni 63745241, nosaucot adresi, pieteicēju un tālruņa numuru.


Savāktās lapas jāliek savos maisos vai arī iespējams pieteikt lielo 1m3 maisu SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”. Maisu(s) novieto pie ceļa braucamās daļas, lai tiem varētu brīvi piekļūt. Maisos var ievietot tikai kritušās lapas ar nelielu zaru piemaisījumu. Ja maisos tiks konstatēts sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks izvesti.


Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi sakopt savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas!

09/09/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Aucē piektdien, 10.09.21. no aptuveni plkst. 9.00 līdz aptuveni plkst. 17.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


08/09/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Lielaucē pirmdien, 13.09.21. no aptuveni plkst. 13.00 līdz aptuveni plkst. 18.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


08/09/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Bēnē pirmdien, 13.09.21. no aptuveni plkst. 10.00 ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


08/09/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Īlē pirmdien, 13.09.21. no aptuveni plkst. 15.00 līdz aptuveni plkst. 16.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


08/09/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Sniķerē pirmdien, 13.09.21. no aptuveni plkst. 12.30 līdz aptuveni plkst. 13.30 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


08/09/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Ukros pirmdien, 13.09.21. no plkst. 10.00 līdz aptuveni plkst. 11.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


27/07/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdensvada avāriju pārtraukta ūdens padeve 1. maija ielā, Ausmas ielā, un Bēnes ielā 3.

Atjaunot ūdens padevi un darbus plānots paveikt līdz 28.07.2021. plkst. 17.00.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

12. maijā, Bēnes pagastā Līduma ielā 11a tiks pārrakts ceļš, lai veiktu ceļa remontdarbus - jaunu caurteku ielikšana.
Atvainojamies par sagādātajam neērtībām!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. 


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Aucē un Vītiņos, š.g. 13.-16. 05.21. ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē novārītā veidā. Dezinfekcijā izmanto nātrija hipohlorīdu.


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Ķevelē trešdien, 12.05.21. ūdens var būt nedaudz duļķains.
Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē novārītā veidā. Dezinfekcijā izmanto nātrija hipohlorīdu.


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Lielaucē ceturtdien, 13.05.21. no aptuveni plkst. 13.00 līdz aptuveni plkst. 18.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. 


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Bēnē ceturtdien, 13.05.21. no aptuveni plkst. 10.00 ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Īlē ceturtdien, 13.05.21. no aptuveni plkst. 15.00 līdz aptuveni plkst. 16.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Sniķerē ceturtdien, 13.05.21. no aptuveni plkst. 12.30 līdz aptuveni plkst. 13.30 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.


Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


11/05/2021
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Ukros ceturtdien, 13.05.21. no plkst. 10.00 līdz aptuveni plkst. 11.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. 


Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


15/02/2021
UZMANĪBU!!!

Rīt, 16.02.2021., laika posmā no 8:00-20:00, būs ūdens padeves pārtraukums Auces pilsētā - Raiņa ielā 10, Raiņa iela 10a,
Raiņa ielā 16, Raiņa ielā 20, Raiņa ielā 27. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!!!

Lūdzam laicīgi uzkrāt ūdens rezerves.  


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


05/01/2021
UZMANĪBU!!!

Cien., iedzīvotāji!  
Rīt, 06.01.2021., Auces pilsētā -  Skolas ielā , sakārā ar jaunā ūdensvada pieslēgšanu,
būs ūdens pārtraukums no plkst. 8.00 līdz 19.00. Lūdzam laicīgi uzkrāt ūdens rezerves.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


30/12/2020
UZMANĪBU!!!

Informējam, ka ar 2020.gada 30.decembri ir pabeigta jauno kanalizāciju un ūdensvada tīklu izbūve sekojošās
Auces pilsētas ielās:

 • Kapsētas iela- kanalizācija;
 • O. Kalpaka iela- kanalizācija;
 • Varoņu iela- kanalizācija;
 • Puškina iela- ūdensvads, kanalizācija;
 • A. Brigaderes iela- ūdensvads, kanalizācija;
 • J. Zālīša iela- kanalizācija;
 • Lauku iela- kanalizācija;
 • J. Mātera iela- ūdensvads, kanalizācija;
 • Jaunā iela- ūdensvads;
 • Sporta iela- kanalizācija;
 • Jelgavas iela- kanalizācija;
 • Zemgales iela- kanalizācija;
 • Alkšņu iela- kanalizācija;
 • Lejas iela- kanalizācija;
 • Bēnes iela- ūdensvads, kanalizācija.

Aicinām iedzīvotājus, kuriem ir izbūvēti pieslēgumi, bet nav noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu, nekavējoties ierasties SIA “Auces komunālie pakalpojumi” noslēgt līgumu.

Par pieslēgumiem, iepriekš obligāti sazināties, pa telefonu 63745241.


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


24/11/2020
UZMANĪBU!!!

Cien., iedzīvotāji! 

Sakarā ar to, ka šobrīd nav iespējams pagarināt alokatoru nolasīšanas sistēmas licenci, 

tad mājās alokatorus nolasīs vēlāk nekā parasti, tāpēc rēķinus par novembri saņemsiet vēlāk.

Šis attiecas uz mājām kuru iedzīvotāji lieto alokatorus.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


23/11/2020
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar jaunā ūdens vada pieslēgšanu, laika 25.11.2020. Aucē, J. Mātera un Puškina ielā
ūdens padeve būs ar pārtraukumiem! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!!!

Lūdzam laicīgi uzkrāt ūdens rezerves.  


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.


26/10/2020
UZMANĪBU!!!

Sakarā ar jaunā ūdens vada pieslēgšanu, laika posmā no 27.10.2020.– 28.10.2020. (ieskaitot)
Aucē, O. Kalpaka ielā, ūdens padeve būs ar pārtraukumiem! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Lūdzam laicīgi uzkrāt ūdens rezerves.  


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.
13/10/2020
UZMANĪBU!!!

Informējam, ka no 16.10.2020 - 19.10.2020 ieskaitot, Auces pilsētā un Vītiņu pagastā ūdens padeve

būs ar pārtraukumiem, sakarā ar jaunā ūdensvada pievienošanu!

Lūdzam laicīgi uzkrāt ūdens rezerves.  

Atvainojamies par radītajām neērtībām!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.03/09/2020 - 04/09/2020
UZMANĪBU!!!

Informējam, ka š. g. 3.-4. septembrī Aucē, Vītiņos un Ķevelē, tiks veikta centrālā ūdensvada dezinfekcija. 

Dezinfekcijas laikā ūdeniuzturā ieteicams lietot novārītu . Kā dezinfektants tiek lietots nātrija hipohlorīds.

Dezinfekcijas laikā iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi.

Lūdzam laicīgi uzkrāt ūdens rezerves. 

Atvainojamies par radītajām neērtībām!


SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.

31/08/2020
Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Sniķerē

Sniķerē ceturtdien, 03.09.20. no aptuveni plkst. 12.30 līdz aptuveni plkst. 13.30 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums.
Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. 

Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. 

Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!

31/08/2020
Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Īlē

Īlē ceturtdien, 03.09.20. no aptuveni plkst. 15.00 līdz aptuveni plkst. 16.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē.

Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. 

Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!

31/08/2020
Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Lielaucē

Lielaucē ceturtdien, 03.09.20. no aptuveni plkst. 13.00 līdz aptuveni plkst. 18.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. 

Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. 

Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!

31/08/2020
Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju Ukros

Ukros ceturtdien, 03.09.20. no plkst. 10.00 līdz aptuveni plkst. 11.00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē.

Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas  sadalās par ūdeni un skābekli.

Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!

31/08/2020
Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Bēnē

Bēnē ceturtdien, 03.09.20. no aptuveni plkst. 10.00 ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli.

Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt!

27/05/2020
Nebūs pieejams ūdens, tehnisku iemeslu dēļ 

Auces novada Ķeveles ciemā šovakar un rīt nebūs pieejams ūdens, tehnisku iemeslu dēļ!

Dzeramais ūdens būs pieejams Ķeveles centrā no mucas !

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

11/05/2020
14.05.2020. dzeramā ūdens padeves pārtraukums

Sakarā ar ūdenstorņa un apgādes sistēmas dezinfekciju Lielaucē, ceturtdien 14.05.2020. no aptuveni plkst. 13:00 līdz aptuveni plkst. 18:00 iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums. 


Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē.


Dezinfekcijā izmanto ūdeņraža pārskābi (peroksīdu ), kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt! "

06/04/2020
Par kāpņu telpu dezinfekcijas pasākumiem

Saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 izplatības dēļ, no 30.03.2020. SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” apsaimniekotajās ēkās ir uzsākti kāpņu telpu dezinfekcijas pasākumi. Dezinfekcijas līdzekļus apmaksā Auces novada pašvaldība, savukārt darbaspēka izmaksās tiek segtas no māju apsaimniekošanas līdzekļiem.


Nodrošinot iedzīvotāju papildus aizsardzību, sākot no 06.04.2020. ar dezinfekcijas līdzekli 3 reizes nedēļā tiks apstrādāti ēkas ieejas durvju rokturi, pastkastītes un trepju margas. Šie dezinfekcijas pasākumi tiks nodrošināti līdz ārkārtas situācijas atcelšanai.


Iedzīvotāji, kas vēlas dezinfekcijas pasākumus savā mājā nodrošināt paši, var pieteikties dezinfekcijas līdzekļa saņemšanai pie namu pārziņa Vladimira Getikova pa tālruni: 25411173

29/01/2020
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Rīt, 30.01.2020. Vītiņu pagastā ūdens padeve būs ar pārtraukumiem!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

09/01/2020
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Ceturtdien - 09.01.2020. Bēnē būs traucēta ūdens padeve( ūdens padevebūs ar pārrāvumiem) galvenā ūdensvada remontdarbu dēļ!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

30/07/2019 
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Bēnes pirts

Ne velti pēc pirts mēs sakām – jūtos kā no jauna piedzimis, tādēļ piedāvājam sajust tradicionālās, ar malku kurināmās lauku pirts garu!

Informējam, ka pēc neilgām brīvdienām savu iknedēļas darbību ar 03.08.2019. atsāk Bēnes pirts.

Darba laiks sestdienās:

Sievietēm no plkst. 11:00 līdz 15:00
Vīriešiem no plkst. 16:00  līdz 22:00

Cena par pakalpojumu vienam cilvēkam – 6 EUR

27/12/2018
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā

Informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa un samaksas sadales izmaiņām Auces novadā 

Atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”. Nešķirotu sadzīves atkritumu cena šobrīd ir 16.37 eiro par m3, (t.sk.PVN). ,tarifs veidojas no 2 daļām:

 1. Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifa daļa, kurā ietilpst izdevumi par automašīnas degvielu, šofera, krāvēja algas, automašīnas uzturēšanas, remonta izmaksas, konteineru izmaksas, dalīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un administratīvās izmaksas (šo tarifa daļu apstiprinājusi Auces novada pašvaldība);
 2. Atkritumu nodošanas tarifu daļa, kurā ietilpst atkritumu apglabāšanas izmaksas un dabas resursa nodokļa maksa. Atkritumi , kas savākti Auces novadā tiek vesti uz Jelgavu, atkritumu poligonu „Brakšķi” , kuru apsaimnieko SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”.

Vēlamies informēt, ka ar 2019.gada 1.janvāri tiks ieviestas izmaiņas sadzīves atkritumu maksas aprēķināšanā daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, – maksa tiks aprēķināta pēc izvestā apjoma un sadalīta uz iedzīvotāju skaitu, kas izmanto konkrēto atkritumu laukumu. Maksa par izvesto daudzumu tiks piemērota arī pārējiem privāto māju īpašniekiem, kas šobrīd noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu pēc dzīvojošo skaita. Tā kā esam saņēmuši informatīvu paziņojumu no SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” par to, ka no 1.janvāra tiks paaugstināta maksa par atkritumu apglabāšanu, ir pārskatīta atkritumu nodošanas tarifa daļa, tādēļ informējam visus novada iedzīvotājus par tarifa izmaiņā sadzīves atkritumu tarifā.

Nešķiroto sadzīves atkritumu tarifs, kas stāsies spēkā no 1.janvāra: 

Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifa daļa – 7.84 euro/m3
Atkritumu nodošanas tarifu daļa – 6.20 EUR/m3 (izmaiņu palielinājums par 0.51 EUR/m3)
Pievienotās vērtības nodoklis – 2.95 EUR/m3
Kopējais tarifs par 1 m3 – 16,99 EUR/m3 (tai skaitā PVN)

22/11/2018
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

tāme 2019.gadam

Ir izstrādātas apsaimniekojamo māju plānotās gada tāmes 2019.gadam. 

Ar tām var iepazīties, ierodoties Miera ielā 29, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" , pie namu pārziņa Vladimira Getikova. 

Par tāmēm var droši diskutēt, izteikt savus priekšlikumus. 

Gaidīsim ciemos darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai!


20/02/2018
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Auces komunālie pakalpojumi

12/01/2018
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Auces komunālie pakalpojumi

"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Auces novadā"

Informācija par ūdens patēriņa normām atrodama 13. lpp., (2.pielikums) Noteikumi pieņemti 27.09.2017.

LEJUPIELĀDĒT DOKUMENTU